Ile kosztuje ogrzewanie klimatyzatorem

Najlepszy czas na wykorzystywanie klimatyzacji do ogrzewania to wiosna i jesień. W tzw. okresach przejściowych możemy wykorzystać zdolność urządzeń do odwrócenia obiegu czynnika i dużo tańszym kosztem szybko dogrzać pomieszczenia. Nie oznacza to oczywiście że nie możemy używać klimatyzatorów również i zimą – tu musimy jednak przed zakupem sprawdzić kartę katalogową urządzenia i wpisane w niej graniczne warunki pracy.
Dzięki wysokiej sprawności urządzeń i niskiemu poborowi prądu mamy efekt tzw. taniego grzania, natomiast jako „bonus” otrzymujemy oczyszczanie powietrza w jednostkach wewnętrznych i możliwość ustawiania różnych harmonogramów pracy urządzeń. Pozwala to na dalsze oszczędności – np. poprzez obniżanie temperatury podczas pobytu w pracy.
Najczęstsze pytanie z jakim się spotykamy przy pomocy w doborze urządzeń całorocznych to: ile kosztuje ogrzewanie klimatyzacją? Jak więc policzyć koszt ogrzewania klimatyzatorem:
A) karta katalogowa urządzenia – odczytujemy moc (kW) i pobór prądu na trybu grzania (kW)
B) przyjmuje się że sprężarka w trybie grzania pracuje ok. 12-14h dobę co daje nam np:
1,2 kW (pobór prądu) * 14 h = 16,8 kWh/dobę
16,8 kWh * 30 dni = 504 kWh/m-c
C) koszt kWh to ok. 0,53 zł, więc miesięczny koszt szacowany jest na 267,12 zł
Oczywiście wartość ta może się zmieniać ponieważ różne mogą być nastawy temperatury w różnych domach cieplej, zimniej), różnie mogą też być rejony, w których dany dom stoi (nasłonecznienie, wiatr itp). Natomiast powyższy przykład ma nam uzmysłowić rząd wielkości, z którymi mamy do czynienia.
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu.