DGP – to system dystrybucji gorącego powietrza, co oznacza że czynnikiem grzewczym jest powietrze transportowane kanałami w sposób grawitacyjny lub wymuszony. System DGP najlepiej jest uwzględnić już na etapie projektowania domu. Istnieje wtedy możliwość najbardziej dogodnego usytuowania kominka, dokonanie zmiany układu pomieszczeń, zaplanowania w ścianach przebiegu kanałów, w których zainstalowane zostaną później przewody rozprowadzające ogrzane powietrze.