WENTYLACJA NADCIŚNIENIOWA SERWEROWNI W LPP GDAŃSK

założenie klimatyzacji w serwerowni

Prace wykonane zostały w trakcie trwającej aktualnie przebudowy siedziby głównej LPP, na ul.Łąkowej w Gdańsku. Ponieważ serwery firmy działają cały czas, konieczne było zabezpieczenie serwerowni przed zanieczyszczeniem pyłami z placu budowy. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy układ wentylacji naddciśnieniowej z wyprowadzeniem czerpni ponad dach remontowanego budnku, dzięki czemu Inwestor ma stały dostęp do swoich danych, a Generalny Wykonawca prowadzi prace budowlane.